ADD.: 1008#, HAIXI MINGZHU BUILDING, XIANGAN ROAD, XIANGAN DISTRICT, XIAMEN, CHINA
Tel/Fax: +86 592 7161906
Email: sales@cx-prosperity.com